Най-добрите актуални бази данни на всички предприятия в Украйна

Нашата компания е една от първите, която започна да се занимава с електронна база данни за директен маркетинг и друга употреба с цел търговия.


Опитът, натрупан в продължение на десет години работата в областта, ни позволява да предоставим на всеки клиент професионално направени бази данни на различни по сложност равнища.

Към настоящия момент предоставяме най-добрите актуални бази данни на всички предприятия в Украйна с широки възможности за търсене по региони и отрасли.

Предлагаме електронни каталози на украински предприятия на компакт дискове с търговска марка Бизнес-Гид™, а също така широк спектър на услуги, свързани с интернет маркетинга и рекламата.

Когато планирате инвестиции или съвместен бизнес в Украйна, нашите елетронни каталози ще станат отправната точка за Вашия бизнес план, основа на регионалния Ви маркетинг или конкурентен мониторинг.

Изхождайки от конкретните Ви изисквания, ние ще подготвим в най-кратък срок актуална делова информация относно областите или промишлените отрасли в Украйна, които представляват интерес за Вас и ще Ви я предоставим на компакт-дискове или on-line.

Освен това, ще направим професионалното изследване на необходимите участници на украински пазар: основни играчи (конкуренти); законодателно регулиране; партньорски отношения между компаниите; движение на продукта или услугите; публикации на финансови резултати; спонсорска/ благотворителна дейност; социална отговорност и репутация на компанията.

Винаги сме готови за сътрудничество по широк кръг въпроси.

Свържете се с нас по електронната поща и ние ще ви предоставим допълнителна информация:

in@ua-region.info